3-miesięczne obligacje w PKO BP

PKO BP w czerwcu uruchomił program emisji obligacji własnych na rynku krajowym. W ramach owego programu doszło do emisji trzymiesięcznych obligacji. Całkowita kwota z emisji owych obligacji wyniosła 700 mln złotych. Warto przy tym dodać, że obligacji nie mógł kupić każdy, bowiem miała ona charakter niepubliczny.
Na co bank wykorzystać pieniądze uzyskane z emisji obligacji? Pieniądze będą wykorzystane na dywersyfikację bazy lokat negocjowanych, które zostały uzyskane od klientów korporacyjnych. Co więcej, dzięki nim dojdzie do wzrostu udziału banku, wzmocnieniu jego pozycji na rynku papierów dłużnych.
Warto dodać, że pierwsza transza obligacji w ramach programu miała miejsce w sierpniu. Wówczas PKO BP również wyemitował obligacje trzymiesięczne. Łączna kwota uzyska z ich sprzedaży wyniosła 1,25 mld zł. Warto dodać, że wartość obligacji, które zostaną wyemitowane w ramach programu może wynieść 5 mld zł czy też równowartość owej kwoty podana w innej walucie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*