Najnowsze komentarze

,  

Fundusz inwestycyjny BGŻ Optima

Lokata BGŻ Optima – Lokata 6 na 6. Po tym jak internetowy bank BGŻ Optima zrezygnował z oferowania jednodniowych lokat, na klientów czeka również korzystny depozyt -Lokata 6 na 6.

W ofercie banku BGŻ Optima znajdują się jednostki uczestnictwa trzech Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych: Aviva Investors Poland TFI, BPH TFI oraz Union Inwestment TFI. Przy wyborze odpowiedniego funduszu przede wszystkim  należy się kierowac własną skłonnością do podejmowania ryzyka inwestycyjnego-jak wiadomo fundusze oparte są na różnych aktywach i nie zawsze gwarantują zysk.

Na przykład w BGŻ Optima spotkamy fundusze akcji, mieszane, obligacji, rynku pieniężnego lub stabilnego wzrostu. Ważny jest także horyzont inwestycyjny. Patrząc na materiały zawarte, na stronie banku BGŻ Optima, to zarówno w krótkim jak i długim okresie najepiej radzi sobie Uni Korona Pieniężny(blisko 218 proc. zysku od początku istenienia) oraz Aviva Inwestors Polskich Akcji(222 procent zysku od początku istenienia).

1. Fundusz Inwestycyjny Uni Korona Pieniężny: minimalna wpłata wynosi 100 zł;  opłata za zarządzanie 1,5 proc., fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne
2. Fundusz Inwestycyjny Aviva Inwestors Polskich Akcji: minimalna wpłata wynosi 1000 zł;  opłata za zarządzanie 4 proc., fundusz inwestuje głównie w akcje

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*