Lokaty w Getin Banku

Lokaty w Getin Banku należą do najlepszy ofert obecnie na rynku. Bank oferuje swoim klientom możliwość założenia lokat z dzienną kapitalizacją odsetek, które skutecznie omijają podatek Belki, lokat z kapitalizacja na koniec okresu, lokat standardowych o stałym oprocentowaniu oraz rachunku oszczędnościowego. Nowością jednak jest Lokata Słoneczna, która jest zakładana na 3 miesiące, zaś minimalny wpływy na konto to 1 tysiąc złotych.

Lokatę Słoneczną można założyć nie tylko na 3 miesiące, ale również na 6 miesięcy i 12 miesięcy. Oprocentowanie nominalne lokaty wynosi :
– 4,30% w przypadku lokaty 3 miesięcznej,
– lokaty pół rocznej -4,50%,
– zaś lokaty rocznej-4,86%.

Jeśli oprocentowanie to mielibyśmy porównać z zyskiem jaki otrzymalibyśmy na standardowej lokacie to wynosi ono odpowiednio:

– lokata 3 miesięczna-5,31%
– lokata pół roczna -5,56%
– lokata roczna -6,00%.

Ponadto klient ma możliwość założenia lokaty standardowej z codziennym naliczaniem odsetek na okres : 3 miesięcy, pół roku, 12miesięcy, 24 miesięcy.

Jednak oprocentowanie w przypadku tych lokat kształtuje się następująco:

– lokata 3 miesięczna- oprocentowanie 3,85% -zysk porównywalny do lokat tradycyjnych oprocentowanych na poziomie 4,75%
– lokata pół roczna i roczna-oprocentowanie 4,05% – zysk porównywalny do lokat tradycyjnych oprocentowanych na poziomie 5,00%
– lokata24 miesięczna- oprocentowanie 4,86%- zysk porównywalny do lokat tradycyjnych oprocentowanych na poziomie 6,00%.

W przypadku tych lokat z codziennym naliczaniem odsetek, odsetki mogą być codziennie dopisywane do kwoty lokaty i stawiane do dyspozycji wraz z kwotą lokaty w ostatnim dniu okresu umownego lub mogą być codziennie przelewane na wskazany rachunek klienta w banku.

Przykładowo dla kwoty do 14 tysięcy złotych z uwagi na zaokraglenia kwoty podatku od dochodów kapitałowych, podatek ten wynosi 0 zł. Oznacza to, że inna lokata, dla której podatek będzie równy 19% dochodu z odsetek, musiałaby mieć oprocentowanie w wysokości wyższej przynajmniej o 1,3-1,5 %.

Klient w banku może posiadać łącznie 5 lokat standardowych oraz 7 lokat Słonecznych. Lokata Słoneczna jako oferta promocyjna jest ograniczona czasowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*