Najnowsze komentarze

, ,  

Czy lokaty są bezpieczne

Wielu Polaków trzyma swoje oszczędności na lokatach. W obecnych czasach kiedy żadna inwestycja nie daje pewnego zysku, ciężko jest uwierzyć, że lokaty bankowe są bezpiecznie. Czy faktycznie tak jest? Czy najlepiej teraz trzymać pieniądze w przysłowiowej skarpecie?
Zawirowania na rynkach finansowych mają duży wpływ na sytuację banków. Nawet jeśli kryzys w Polsce nie jeszcze aż tak odczuwalny, to jednak kiepska sytuacja na rynkach europejskich wpływa negatywnie na kondycję również polskich banków. Obecnie na lokatach bankowych oszczędza niemal 40% Polaków. W sumie w bankach jest zdeponowanych ponad 240 mld złotych. Czy w obliczu nadchodzącego kryzysu, oszczędności Polaków są bezpieczne?

Nie raz były przypadki, kiedy polskie oddziały zagranicznych banków miały problemy z wypłacalnością. Klienci tych banków niestety znaleźli się w niezbyt korzystnej sytuacji. Pomimo że lokaty bankowe są obarczone niemal zerowym ryzykiem, nie możemy powiedzieć, że ryzyko w ogóle nie istnieje. Jeśli bank, w którym są zdeponowane pieniądze ma problemy, możemy mieć kłopot z wypłaceniem całości zdeponowanej kwoty. Pomimo że istnieją różne gwarancje, to jednak nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć sytuacji na rynku bankowym. Historia pokazuje, że nawet największe światowe banki, które były niemal pewniakiem, upadły.

Ażeby zabezpieczyć jakoś zdeponowane pieniądze klientów w Polsce powstał Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nikt bowiem nie zaufał by bankowi i nie powierzył swoich pieniędzy gdyby nie miał gwarancji, że zostaną one w przyszłości wypłacone. BFG powstał w 1994 roku. Zasady gwarancji depozytów w BFG są niemal identyczne jak te, które panują w innych państwach wspólnoty europejskiej. Dzięki temu wprowadzając BFG polski system bankowy zaczął spełniać wymogi europejskiego prawodawstwa. Ustawa o bankowym Funduszu Gwarancyjnym jasno określa warunki tworzenia systemów obowiązkowego gwarantowania wszelki depozytów. BFG również wypłaca również należne klientom wierzytelności np. w przypadku niezrealizowania przelewów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie tylko powstał z myślą o klientach ale również bankach. Tworząc ustawę o BFG określono również niezbędne działania dla udzielenia pomocy bankowym zagrożonych niewypłacalnością.

Zanim więc zdecydujemy się założyć lokatę w danym banku sprawdźmy czy depozyty w tym banku są objęte gwarancjami BFG. Nie wszystkie banki bowiem takimi gwarancjami są objęte. Znaczna część finansowych instytucji zagranicznych jest objęta gwarancjami w kraju, gdzie znajduje się ich główna siedziba. W przypadku problemów z wypłacalnością banku, o zwrot zdeponowanych środków należy się zgłaszać do tych instytucji. Dlatego też zakładając lokatę w oddziale banku zagranicznego warto zapoznać się wcześniej z warunkami gwarancji.

1 comment to Czy lokaty są bezpieczne

  • admin1

    Lokaty w polskich bankach należą do bardzo bezpiecznych inwestycji jednak trzeba liczyć się z tym, że nie zawsze przynoszą one dochód, który przewyższa inflację.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*