Ile można zarobić na lokacie strukturyzowanej?

Lokata strukturyzowana to produkt inwestycyjny zbudowany zazwyczaj z kilku części. Mianowicie jest to część bezpieczna inwestycji: standardowa lokata terminowa, obligacje oraz bardziej ryzykowny element: opcja, fundusz. Przyjęło się, że bezpieczne aktywa lokaty strukturyzowanej stanowią 85 procent zdeponowanych środków, natomiast ryzykowny instrument to pozostałe 15 procent. Mimo iż jest to najmniejszy element lokaty, to daje on szansę  największego zarobku. Inwestując pieniądze w lokatę strukturyzowaną powinniśmy się liczyć z zablokowaniem środków pieniężnych na co najmniej kilka lat. Jednak w przypadku większości ofert „cześć bezpieczna” inwestycji jest do dyspozycji klienta w każdej chwili.

Ważnym pojęciem w lokacie strukturyzowanej jest wskaźnik partycypacji-udział w zysku. Jak wcześniej wspomnieliśmy, lokata strukturyzowana oparta jest o dany instrument bazowy. Przyjmijmy, że lokata strukturyzowana jaką posiadamy w części ryzykownej składa się z opcji na WIG 20. Opcja jest swoistym rodzajem zakładu, który wyznacza wariant optymistyczny i pesymistyczny inwestycji. Wariant optymistyczny zakłada wzrost WIG-u w określonym czasie-wówczas inwestor osiągnie zysk. Natomiast wariant pesymistyczny(jak sama nazwa mówi)wskazuje na spadek indeksu skupiającego największe spółki giełdowe w Polsce. W wariancie pesymistycznym należy wziąć pod uwagę utratę części kapitału lub jego zwrot. Zysk z lokaty strukturyzowanej uzależniony jest od wskaźnika partycypacji.

np. wskaźnik partycypacji na poziomie 100 procent: posiadacz zarobi tyle ile wzrósł instrument bazowy
np. wskaźnik partycypacji na poziomie 60 procent: zysk=wzrost instrumentu bazowego x 0,6

W polskim sektorze finansowym, w 2010 roku najlepsze produkty strukturyzowane dały zarobić od 23 do ponad 40 procent. Stratą zakończyło się ok 3 procent oferowanych produktów, a zwrotem kapitału blisko 50 procent „struktur”. Oprócz lokat strukturyzowanych, najczęstszą formą prawną oferowanych produktów strukturyzowanych w naszym kraju są: polisy na życie i dożycie, certyfikaty depozytowe, bankowe papiery wartościowe i obligacje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*