Jak ominąć podatek Belki od lokat

Podatek od dochodów kapitałowych popularnie zwany Podatkiem Belki ściągany jest od odsetek jeśli te przekroczą 2,49 zł. Jeśli kwota jest niższa podatek nie zostanie naliczony. Ma to związek z zasadą zaokrąglania podatków do pełnego złotego.
Skąd to wynika? Otóż z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Zgodnie z artykułem 63 § 1. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak to wygląda w praktyce? Odsetki 2,49 zł zaokrągla się w dół, wychodzą 2 zł. Od tej kwoty liczony jest podatek 19% i wynosi on 0,38 zł. Także zaokrąglamy go w dół i daje on 0 zł.

Dopiero w sytuacji kiedy odsetki wyniosą 2,50 zł, tzreba liczyć się z ich zaokrągleniem do góry, czyli do 3 zł. Podatek wyniesie wówczas 57 gr i tzreba będzie go także zaokrąglić do góry, do 1 zł. Tym samym niezwykle ważny jest odpowiedni dobór kwoty na lokacie, żeby móc uniknąć płacenia Podatku Belki.

Podajmy kilka przykładów:

1. Lokata 5%

Kwota lokaty założonej na 18 dni wynosi 1000 zł, odsetki natomiast [(0,05/365)*18]*1000= 2,46 zł

Jeśli założymy lokatę na 19 dni, przy tej samej kwocie, odsetki wyniosą [(0,05/365)*19]*1000= 2,6 zł i trzeba będzie od nich zapłacić podatek w wysokości 1 zł, co da kwotę 1,6 zł

Przy lokacie na na 18 dni i wpłacie 1100 zł, odsetki wyniosą [(0,05/365)*18]*1100, czyli 2,71 zł – podatek = 1,71 zł

2. Lokata 5% bez Podatku Belki
zasada jest następująca: im większa liczba dni, tym kwota musi być mniejsza

Jak uniknąć płacenia podatku Belki? Jaką kwotę i na ile dni można zamieścić na lokacie? Sprawdź poniżej!

Jeśli założymy lokatę na 1 dzień przy kwocie 18177 zł, odsetki wyniosą (0,05/365)*18177= 2,49 zł

Na 2 dni przy kwocie 9088,5 zł, odsetki liczy się następująco [(0,05/365)*2]*9088,5= 2,49 zł

Na 3 dni w kwocie 6059 zł , odsetki wyniosą [(0,05/365)*3]*6059= 2,49 zł

Przy lokacie na 30 dni kwota wyniesie 605,9 zł, odsetki liczy się wówczas następująco [(0,05/365)*30]*605,9= 2,49 zł

Jeśli lokata zostanie założona na 365 dni kwota powinna wynieść 49,8 zł, odsetki 0,05*49,8= 2,49 zł

Warto wiedzieć, że podatek może być większy niż ten przewidziany w ustawie, czyli 19%. Sprawdźmy to na przykładzie. Jeśli odsetki wyniosą 2,50 zł to należy je zaokrąglić do 3 zł, od tego podatek wyniesie 0,57 zł, czyli złotówkę

2,50 zł – 1 zł= 1,50 zł, a to z koeli daje aż 40%!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*