Najnowsze komentarze

, , ,  

Najlepsza lokata półroczna dla firm – listopad 2011

Skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od właściciela podejmowania szybkich i przemyślanych decyzji. Należy efektywnie wykorzystywać nadarzające się okazje rynkowe, tak aby nie uprzedziła nas konkurencja.

Przedsiębiorcy potrzebują usług bankowych nie tylko do prowadzenia niezbędnych rozliczeń finansowych lub do pozyskiwania dodatkowych funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku lokat terminowych firmy wybierają raczej lokaty o okresie zapadalności do dwóch miesięcy. Ten stan rzeczy podyktowany jest polityką instytucji finansowych.

Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo na danym rynku, posiada wolne środki pieniężne(o ile wcześniej nie zostały przeznaczone na inwestycję w rozwój). Wzrost inflacji powoduje utratę wartości pieniądza w czasie. Dlatego przedsiębiorcy to grupa klientów, którą nie trzeba uświadamiać w tym zakresie.

Statystyki Związku Banków Polskich jasno mówią o tym, że firmy coraz mniej korzystają z obcego finansowania. Zdecydowanie częściej inwestują własnymi środkami. Dlatego gromadząc kapitał niezbędny na inwestycje, firmy powinny zastanowić się nad bezpieczną formą pomnażania posiadanych już pieniędzy na koncie. Przedsiębiorcy wybierają przeważnie depozyty o dość krótkim terminie zapadalności. Aby fakt zamrożenia pieniędzy nie zatężył pola inwestycyjnego.
Najlepsze lokaty 6 miesięczne dla firm:
1. FM Bank: Lokata dla przedsiębiorców, oprocentowanie 6,07 procent brutto w skali rocznej
2. Bank Pocztowy: Lokata 6 miesięczna z dzienną kapitalizacją odsetek, oprocentowanie 6 procent netto w skali rocznej
3. Meritum Bank: Lokata negocjowana, oprocentowanie 5 procent brutto w skali rocznej
4. Credit Agricole: Lokata dynamiczna, oprocentowanie 4,8 procent brutto w skali rocznej
5. Toyota Bank: Lokata dla firm, oprocentowanie 4,6 procent w skali rocznej

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*